wtorek, 8 września 2015

Plan Himmlera = Wielkie Otwarcie Wrót - CZYLI ŚWIR Z UROJENIAMI WILKOŁACZYMI STAJE W OBRONIE POLSKI ORGANIZUJĄC BOJÓWKI.

Plan Himmlera = Wielkie Otwarcie Wrót 

W Polsce i Europie dzieje się bez wątpienia źle.
Ale są tacy co nie rozumieją podstaw i przyczyn tego stanu widząc w tym jakiś urojony plan Himmlera. Zapewniam, że to żaden plan Himmlera, a kogoś całkiem innego niż pierdoli kwiiiecień.
Plan kogoś kto żyje wśród nas, i nami obecnie rządzi i w dalszej części spróbuję tego dowieść, jak też tego, że kwiiiecień służy właśnie temu komuś....

Plan to może i jest, ale bynajmniej nie Himmlera. 
Już w XI wieku żydzi zostali wygonieni z ziem Palestyny i zmuszeni do emigracji ku zachodniej Europie. Tam osiedlając się wkręcali się w struktury państw i organizowali struktury chrześcijańskie zajmując najwyższe stanowiska w hierarchii kościelnych. Po wiekach by odegrać się na arabach i odzyskać możliwość powrotu do ziemi obiecanej zaczęli organizować tzw. wyprawy krzyżowe. 
I oficjalnym celem miała być walka z niewiernymi, ale nieoficjalnie chodziło o to by rękami schrystianizowanych Europejczyków wyciąć w pień arabów.
Plan się nie do końca udał i na kolejne wieki musiał być zawieszony. Wielki powrót żydów do ziemi świętej nie powiódł się na tyle by żydzi mogli czuć się zwycięzcami.
To tak w ogromnym skrócie.
Miliony żydów osiedliło się na terenach zachodniej i wschodniej europy tworząc odrębne diaspory i mniejszości narodowe. Wielu z nich wkręcało się w struktury państwowe wielu narodów zajmując najważniejsze stanowiska. Od tych kierowniczych po te najwyższe.
Oprócz tego większość z nich przejmowało na drodze lichwy nieruchomości, ziemie, majątki i zakładało przedsiębiorstwa zdobywając ogromny w sumie majątek w całej Europie. 
To nie podobało się syjonistycznym władzom, że miast wracać do ziemi świętej i tam się osiedlać, zbyt wielu znalazło sobie ziemię obiecaną daleko w Europie. 
Większości europejskiemu żydostwu ani się śniło szukać innej ziemi obiecanej poza Europą. I też ani się śniło dzielić się swym majątkiem z syjonistycznymi władzami lub łożyć na ich cele. 
To się władzom w Syjonie nie spodobało. Coś z tym trzeba było zrobić. Ktoś pomyślał, Europa to ogromny potencjał kapitałowy i ludzki i należy go odzyskać, ale jak skoro miliony żydów w Europie trzymają ją w garści i grają na własny zysk?
Ktoś więc wpadł na pomysł by ich z Europy wykurzyć, zmusić do emigracji na ziemie Palestyńskie tym samym powiększając liczebnie zręby państwa żydowskiego.
Tylko jak?
Ano tak, że światowe żydostwo wsparło finansowo powstanie partii nazistowskiej, której przywódcą był Adolf Hitler. Hitler miał być marionetką w ich rękach, marionetką, która miała rozpętać antysemicką nagonkę na żydów w Niemczech i całej Europie. Historii nie muszę przypominać szczegółowo. Wpierw straszono żydów. Nawoływano ich do opuszczania Niemiec, a kiedy to nie dało efektu zaczęto ich szykanować, bić, palić itd. To również nie dało zbyt wielkiego efektu choć w Niemczech perspektyw dla żydów większych na przyszłość nie było. Pozostali jeszcze ci w Polsce i innych krajach. Trzeba było ich usunąć. 
Wybuchła wojna i co było dalej wszyscy wiedzą. Miliony żydów zgładzono. Długie lata jeszcze po wojnie komuna, o ironio żydowska, podtrzymywała nastroje antysemickie by pozbyć się jeszcze tych niewygodnych żydów jacy pozostali w kraju zmuszając ich do ucieczki i emigracji do ziemi świętej. Część jakby tego planu powiodła się. Europa została oczyszczona z tego żydostwa, które nie rokowało dla światowego żydostwa większych nadziei. 
Aż wreszcie przyszedł kres komuny?
Specjalnie napisałem ze znakiem zapytania bo to był tylko pozorny kres komuny. 
Naród zaczął znów podnosić głowę chcąc wyrwać się z sowieckiego komunistycznego jarzma.
Puszczono więc do narodu przywódców solidarnościowych w większości żydowskiego pochodzenia. Mam wymieniać nazwiska? Chyba nie trzeba.
Naród ogłupiały, ale szczęśliwy i nieświadomy, że idzie ku demokracji pod przewodem żydowskich kolaborantów z syjonistycznymi władzami, uległ solidarnościowemu zrywowi.
Powstał okrągły stół gdzie na pięćdziesięciu kilku negocjatorów z komunistycznymi władzami było tylko kilkunastu rdzennych Polaków, reszta to żydzi.
To właśnie ci żydzi, którzy mieli po wojnie pozostać i stworzyć w Polsce system ucisku ekonomiczno-politycznego naszego narodu, system, który wyprowadza każdego roku do wspólnej Europejskiej żydowskiej kasy miliardy złotych zasilając tym samym światowy establishment żydowski, a zatem samo państwo żydowskie, które po wojnie powstało dzięki napływowi żydów z Europy i korzystnych zmian politycznych jakie nastąpiły po IIwś. Świat użalił się nad żydowskim narodem za holokaust i chcąc zrekompensować cały ten holokaust pomógł w założeniu państwa żydowskiego. Świat pomógł? Przecież już wtedy żydostwo miało na całym świecie i Europie wystarczająco silną pozycję by osiągnąć tę część swego planu.
Dalszą częścią było podporządkowanie całych narodów Europy. I ta część planu również się udała.
Żydowscy przywódcy doskonale władający Polskim językiem, przebrani w narodowe Polskie szaty, wyznający chrześcijańską religię dokonali cichego podboju naszego narodu. I nie tylko. Całej Europy. Bo we wszystkich Europejskich krajach objęli właściwie władzę. Będąc we władzach, na najwyższych stanowiskach sądowniczych, medialnych i kierowniczych zaczęli tworzyć nową unię, nowy socjalizm tylko w innym wydaniu niż ten od, którego wydawało się nam wyrwać.
Ale żeby cała ta część tego planu mogła się udać trzeba było przytępić czujność Europejskich narodów. W większości państw bloku zachodniego Europy pozwolono narodom nieco się rozwinąć i odetchnąć ciesząc się dobrobytem. Zachodnie narody nawet nie przypuszczały co się kroi w niedalekiej przyszłości. Ale wpierw należało doprowadzić by wschodnia Europa stała się jakby przedsionkiem zachodniej, czyli mówiąc krótko trzeba było państwa bloku sowieckiego oderwać od Rosji i stworzyć w nich demokrację. Tak macie rację pseudo demokrację. Następnie stworzyć system pozwalający na chwilowy oddech, lata 1991-2000 a w kolejnym etapie system pozwalający zintegrować się z cała Europą gdzie już rodziła się idea wspólnej unii. 
I tak też się stało. Wszystko się udało znakomicie. Żydostwo osiągnęło jedną wielką wspólnotę nie tylko terytorialną, ale finansową. I o to chodziło. 
Do czego zmierzam? Jeszcze nie widzicie? No to jeszcze chwila.
Otóż w dalszej części należało coś zrobić by wzmocnić nie tylko militarnie, ale i politycznie państwo żydowskie. I to się udało. Historii nie muszę szczegółowo opisywać, ale wszyscy wiemy, że władze państw Europejskich są bardzo pro żydowskie i robią wszystko co widać gołym okiem by pod każdym względem państwo żydowskie wspierać. Dziś Izrael jest potęgą militarną. Ten 20 milionowy niewielki kraj dysponuje bronią jaką to my powinniśmy mieć. Jak myślicie za czyje pieniądze to mają? 
Chyba nie muszę pisać.
Ale to, że Izrael jest potęgą nie oznacza, że może czuć się bezpiecznym.
Zewsząd same araby, które gdyby mogły to zrobiły by im kolejny holokaust.
Coś z tym trzeba więc było zrobić. Ale jak się pozbyć arabów?
Prowadzanie polityki wywołującej napięcia na bliskim wschodzie, wojny i konflikty do niczego nie prowadzi. Żydzi chcą się pozbyć arabów raz na zawsze. 
Trzeba więc zorganizować kolejną wyprawę krzyżową, choć nie w tym sensie w jakim przed wiekami, ale wpierw trzeba znów wywołać w narodach Europy nienawiść, wrogość i obawę przed arabami.
A gdy to się uda "napuścić" Europejczyków na świat arabski i raz na zawsze przy ogólnoświatowej aprobacie i nawet pomocy wytłuc ich może nie co do nogi, ale tak by nie zagrażała Izraelowi i całemu żydostwu na świecie.
A więc by tak się stało trzeba zmusić arabów do najazdu na Europę. Nie powiodło się prowadzenie polityki akceptującej atak Izraela na niektóre państwa Arabskie więc trzeba świat zmusić nie tylko do tej akceptacji, ale i do wzięcia w tym ataku udziału. 
Rozpętanie konfliktów w krajach arabskich doprowadziło wreszcie do masowej emigracji arabów na tereny Europy. Nomen omen takiej samej emigracji jaką w XI wieku musieli podjąć żydzi. Z tą różnicą, że dziś Arabowie-muzułmanie emigrują do krajów w, których żydostwo ma się dobrze, a zwykłym ludziom żyje się coraz gorzej. Plan jest taki, żeby przyjąć maksymalną ilość imigrantów arabskich i wywołać w narodach Europejskich strach i obawę przed nimi. W dalszej części doprowadzić do kryzysu ekonomicznego całej unii i zwalić to na karby właśnie tych imigrantów, których ma być kilka milionów na utrzymaniu. Tym sposobem, mniej więcej, wywołać jeszcze większe anty arabskie nastroje i wszcząć wojnę jakby w sensie domowym, czyli doprowadzić byśmy się we własnym domu na własnych ulicach napierdalali z arabami na kije i maczety. 
Do tego potrzebni są prowodyrzy, przywódcy, którzy w poszczególnych narodach będą organizowali jakby bojówki anty arabskie. 
Część z nich w naturalny sposób sama się znajdzie no bo przecież większość z nas to patrioci gotowi walczyć za nasz kraj, ale część z nich będzie z tzw. żydowskiego nadania, których zadaniem będzie podsycanie anty arabskich nastrojów, ale w takim kierunku w jakim będzie pasować tej żydowskiej sitwie. 
Kiedy już konflikt arabsko-europejski przybierze na sile koniec będzie oczywisty, czyli wytłuczemy arabów co do nogi i tym samym żydzi zrobią z nas coś na wzór nazistów mordujących arabów jak ich kiedyś naziści. 
Oczywiście w takiej sytuacji co nastąpi?
No to, że państwo islamskie i wiele krajów arabskich zacznie organizować grupy terrorystyczne i zamachy w odwet w Europie i na świecie. I po to jest cała ta akcja z imigrantami by wpierw wywołać wewnętrzne konflikty arabsko-europejskie, a potem je eskalować na tereny zajmowane przez arabów. 
Wszystko zmierza do tego by zaatakować najbardziej zagrażające Izraelowi państwa arabskie bronią masowego rażenia i raz na zawsze pozbyć się zagrożenia ze strony arabów podporządkowując ich władzy w Europie. 
To tak wszystko w wielkim skrócie. 


Tak więc żadem pierdolony plan Himmlera tylko Syjonistycznych ortodoksów i ich Europejskich popleczników trzymających Europę w garści pod względem ekonomicznym, politycznym i kulturowym, co jest osobnym tematem na opracowanie.
Kwiecień pisząc, że nie będzie się temu najazdowi przyglądać biernie organizując w różnych miastach grupy jest PREKURSOREM planu żydów, który zakłada podjudzanie nas do walki z arabami. 
Nie znaczy, że mamy się temu biernie przyglądać i pozwalać im się tu osiedlać by za 20-50 lat nasi potomkowie byli przez nich zdominowani. Nie możemy być bierni, jeśli imigranci staną się dla nas zagrożeniem, ale nie możemy nie widzieć kto za tą sytuacją stoi. 
Nie tylko wygnanie arabów z Europy winno być naszym celem i nie dopuszczenie do ich trwałego osiedlania się i rozmnażania, ale przede wszystkim WYGNANIE TEJ ŻYDOWSKIEJ BANDY PROWADZĄCEJ TĄ POLITYKĘ!!!
To nie araby są naszym problemem tylko ci, którzy do takiej sytuacji w Europie i na świecie doprowadzili. 
Nie idźcie z kwietniem walczyć z arabami.
Jak będzie trzeba walczcie, ale nie zapominajcie kto jest przyczyną tej walki.
Uchodźcom NALEŻY POMÓC!
KAŻDY MA PRAWO DO ŻYCIA W POKOJU.
Tak jak my w czasie IIwś imigrowaliśmy dziesiątkami tysięcy do Syrii tak dziś należy im się wdzięczność. 
Tak pomoc oczywiście, ale do czasu unormowania sytuacji w ich kraju.
A potem wyjazd do siebie.
Tylko tu zaczyna się problem. 
Wiecie co prawdopodobnie się stanie z imigrantami na terenie Europy?
Władza żydowska owszem wpuściła ich do Europy, ale nie będzie się zbytnio kwapiła do pomocy żywnościowej i socjalnej tym setkom tysięcy zdesperowanych arabów. Ci z kolei się wściekną i zapałają do nas wrogością. Nasilą się bunty, protesty i wszelkie konflikty bo jak człowiek głodny to i ukradnie, napadnie, zgwałci i zabije, a to właśnie jest na rękę tej żydowskiej władzy, która głosi przyjmujmy ich, pomagajmy, ale niewiele będzie chciała zrobić.
Skończy się na tym, że społeczeństwo weźmie na karki odpowiedzialność za rzesze imigrantów, ale ci wiadomo nie asymilują się, nie podporządkowują się prawom i obyczajom gościnnych krajów i zaczyna się wewnętrzny konflikt. 
Weźmiesz pod skrzydła rodzinę arabów czy dasz im schronienie w parafii i masz problem i to poważny.
Żydostwo to wie i dla tego chce upchnąć między nas to bydło.
Jak więc im pomóc skoro już tak się stało?
No cóż trzeba im dać tymczasowe miejsce do przetrwania i jakoś wspomóc by nie poumierali z głodu. Minimum tak by im się nie chciało dłużej tu zostawać, a w tym czasie doprowadzić do uregulowania sytuacji w ich kraju. Jest to możliwe i wykonalne, ale żydostwo tak nie zrobi bo im chodzi by nas na siebie napuścić.


I jeszcze na chwilę do tekstów kwiiietnia.
Cytat i komentarz:

Brudna armia Himmlera zalewa Europę
Przecież jeszcze niedawno mówił, że armia Himmlera mieszka w podziemiach Riese ma kły, pazury, skoki i jest kudłata.

Judaizacja naszego kraju przebiegła bez krwawo
Ty żydowski utajony pomiocie, nie bez krwawo. Plan judaizacji Polski zaczął się po IIwś i polegał na wymordowaniu dziesiątek tysięcy AK-owców, działaczy narodowych, patriotów, którzy gdyby żyli nie dopuścili by do układów okrągłostołowych i przejęcia władzy przez żydo-komunę.
Żydokomuna wymordowała rękami SBeckich agentów i przedtem sługusów sowieckiego NKWD-owskiego reżymu z Armii Ludowej tysiące Polskich patriotów, więc zdrajco narodu Polskiego i antypolska świnio nie kłam i nie siej tej parchatej propagandy.

Jednak są ludzie , którzy nie będą się temu przyglądać  . Jest nas coraz więcej kolejne grupy udało mi się stworzyć w rożnych miastach . Jeżeli państwo jest bez silne to obowiązkiem każdego obywatela jest obrona swego dobytku oraz ziemi .
 I tego nikt Wam nie zabroni , .!!!!!
Tak! Nikt nam nie zabroni pozbyć się i jednych i drugich, czyli i arabów i takich jak ty antypolskie ścierwo.

Wielkie Otwarcie Wrót czyli Islamska pożoga 
Nie islamska pożoga tylko żydowska pożoga rękami Europejczyków i Arabów. 
I żadne otwarcie wrót tylko podstępna żydowska polityka trwająca od X wieków.

Ciapate demolują , kradną i destabilizują , kto będzie następny , komu następnemu obetną głowę 
Kwiecień jak się te ciapate połapią kto ich w to wkręcił i kto im służy nakręcając przeciwko nim nasz naród to nie trudno domyślić się czyj łeb pierwszy spadnie.


75-80 lat tak mówi proroctwo Himmlera , a może to jest Wunderwaffe ?. 
Tego nie skomentuję. Poproszę was o komentarz pod spodem.

Plan Himmlera = Wielkie Otwarcie Wrót 
Żydzi zawsze wybierają na swych sługusów wszelkiej maści debili ogarniętych psychicznymi schizami, wizjami, chorymi przekonaniami. Hitler też miał schizy na punkcie żydów. Kwiecień ma manię na punkcie misterium i planu Himmlera.
A może nie ma? Może tylko udaje?/..../DODATEK 1

Jakkolwiek nie rozumieć tego chorego tekstu to śmierdzi tu nazistowskim drylem, że hej.
Musiało to komicznie wyglądać jak 16 łapserdaków rożnej postury i tuszy, jedni w krótkich spodenkach i tiszertach, inni w morach i w wojskowych trepach zwarli szyk z kwiiietniem na czele ubranym w kapelutek z rondkiem, przemaszerowali w kretyńskim pozerskim kroku przed oniemiałą wycieczką z południa Europy.
Nic dziwnego, że ludziska się rozstąpiły i patrzyły jak na pacjentów wypuszczonych ze szpitala psychiatrycznego. Zapewne gdy grupa w zwartym szyku schowała się za zakrętem odśpiewała Hajli Hajlo Hajla.
Kwietniowi odwala coraz bardziej. Koniecznie zapoznaj się z poniższymi materiałami by wiedzieć z jakim oszustem, łajdakiem i upośledzonym człowiekiem możesz mieć do czynienia:


116 komentarzy:

 1. Grupy w kilku miastach, broń od Gabrysia i świry będą walczyć z islamistami. Już to widzę jak Kwiecień strzela do wszystkich widzą wszędzie armię Himmlera.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwiecień Ty facet jesteś pierdolnięty. Jak będzie trzeba to Polacy zmobilizują się błyskawicznie tylko żeby było z czego strzelać do wroga. Ty facet chcesz iść na wojnę z arabusami mając drugowojenne pukawki? Kreujesz się na wielkiego bohatera, a sam zamiast walczyć z komuną należysz do niej. Komuch idzie na wojnę z islamistami gdzie komuna grabi nasz kraj od dziesięcioleci. Niezłe.

   Usuń
  2. Raczej tworzy partię nazistowską, kwiecień chce wykorzystać chaos jaki będzie. Może nawet zainicjuje jakieś rozruchy by zdestabilizować struktury państwa Polskiego, robi dokładnie to samo co Hitler. Imigranci mogą być iskrą do poparcia najgorszych skrajności, ugrupowania lewicowe nie myślą wolą przyjąć cały ten burdel najpierw był 2000 teraz jest 12000 tylko te liczby trzeba mnożyć przez minimum sześć. Dodatkowo przyjęcie obojętne jakiej liczby spowoduje przyjazd następnych, jedynie zawracanie tych łodzi, deportacje mogą coś zdziałać oraz niszczenie przejmowanych łodzi. Tylko lewicowe serduszka się litują nad każdym biedactwem, bo oni tacy biedni są usiekają przed wojną, kurwa to czemu 80% tych imigrantów to mężczyźni w wieku poborowym. My powinniśmy wstąpić jak najszybciej z UE, dziwę się tym idiotom, że się kurczowo tego kolasa na glinianych nogach kurczowo trzymają wystarczy stanowcze nie przyjmowaniu tych ukrytych terrorystów i UE sama nas wywali możemy jeszcze tym chujom z Brukseli rachunek za ostatnie 12 lat wystawić macie link do czegoś ciekawego.

   https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny/videos/vb.394579780586632/1018919541485983/?type=2&theater

   Usuń
  3. Jest jeszcze jeden aspekt całej tej sytuacji o jakiej pisałem w głównej notce.
   Otóż żydorządy umyśliły sobie, że jak wpuszczą tu arabów to zrobią z nich tanią siłę roboczą. jeśli to się uda to dla nas rdzennych mieszkańców ubędzie miejsc pracy. A to spowoduje konflikty o jakich pisałem w głównej notce.

   Usuń
  4. tylko oni się nie asymilują, nie będą tanią siłą roboczą raczej staną się pasożytami na socjalu w nich będą pompować ogromne pieniądze, dojdzie do większej zapaści gospodarczej, jak całe to bydło nie dostanie kasy na czas albo za mało zaczną robić zamieszki, właśnie to jest problem bo taką sytuację mogą wykorzystywać najgorsze elementy polityczne by dostać się do koryta nie mam na myśli ugrupowań narodowych tylko typowe trupy polityczne tych co już byli i zawdzięczamy im tą biedę, nawet taki kwiecień może zaistnieć ze swoimi kolesiami, wystarczy głosić odpowiednie hasła i obiecywać cuda na kiju barany wszystko kupią byle mieć ułudę spokoju

   Usuń
  5. Kolega gdzieś wyczytał, że imigrant dostaje 120 zeta dziennie. I tyle w temacie.
   Uinf masz całkowitą rację. Oni się nie asymilują i za 10-50 lat zrobią nam w kraju taki pierdolnik, że się nie pozbieramy.
   Tu nie chodzi by ich osiedlać, co najwyżej pomóc skoro uciekli przed śmiercią, ale potem wysłać z powrotem do siebie.
   Chociaż jak się w ogóle zastanowić nad ich zwyczajami i religią, mentalnością to pies ich wszystkich jebał. Ich zwyczaje są nie do zaakceptowania. Nie wyobrażam sobie kurwa by w przyszłości jedni i drudzy zrobili z Polski jeden wielki ołtarz rytualny gdzie przed zjedzeniem krowy podrzyna się jej gardło. I jedni i drudzy to zło. Żyd, Arab jeden chuj te same barbarzyńskie obyczaje i chora religia.
   I powiem tak, u nas osiedlanie ichnie przejdzie. Jesteśmy antysemitami czego na co dzień może nie widać bo całe to żydostwo pokamuflowało się w mediach, sądach, rządzie i wszędzie gdzie są ciepłe posadki i duży biznes. Ale może dzięki tej fali arabów społeczeństwo zrozumie, że to ich robota i kiedy dojdzie do jakichś walk to pewnie przy okazji poza arabami dostanie się temu żydostwu jak się ludzie połapią kto im tu to bydło wpuścił i po co.
   Na szczęście są kibole i narodowcy. Araby u nas będą miały ciężki los, zobaczycie. A potem weźmiemy się za koczowników i może wreszcie POLSKA BĘDZIE DLA POLAKÓW.
   Może Polakom trzeba takiego bodźca i zagrożenia ze strony arabów by ruszyć dupska na Polski Majdan i rozpierdolić tą całą parszywą żydo-komunę, która ich ti tak ochoczo zaprasza.

   Usuń
 2. Czy to nie kochankowie Kwietnia podpierdalali na TS do lewackiej fundacji Nigdy Wiecej ktora promuje multikulti i jest glownym adwokaten naplywowych hord?

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetna analiza Tomku. Chyba możliwie najpełniej a jednocześnie skrótowo prześledziłeś wszystko to, co żydostwo uczyniło z Polski na przestrzeni kilkudziesięciu przynajmniej lat.
  Zgadzam się z tezą, że ludziom trzeba uzmysłowić istnienie prawdziwego, ukrytego wroga i pokazać, że to on stoi za tymi niepokojami i kryzysami w Europie. Że mamy do czynienia z psychopatami, którzy wierni idei "dziel i rządź" dokonują właśnie holocaustu Europejczyków i Arabów. Myślę że nawet Himmlerowi nie śnił się aż tak ambitny plan dominacji nad resztą. Choć do końca nie wiadomo jaką po II WŚ odegrał jeszcze rolę, bo w to jego rzekome samobójstwo nigdy nie uwierzę. Za dużo tam ściemniania.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Kwiecien moze sobie zrobic, ale nie bojowke tylko libacje na 2litry dykty/kask.
  Nawciaga sie proszku RWD, zapije dykta i popierdoli do telefonu ku uciesze idiotow a ci beda z wypiekami na warzy sluchac tych rojen ocierajac sluz z monitorow.
  Koniczyna pocisnie na TS, Sek odwali na niego autystyczna tyrade na kilka stron zmyslonych bedni a Adrianek poprawi i mamy ich “bojowe”.
  Dwa razy w roku sie pspotkaja, nacpaja w trupa i schleja do zazygania po czym wpierdola zupe Kwietnia z salmonella u sniadego i beda srali trzy dni.
  Tak to bojowa, taka to “eksploracja”.

  OdpowiedzUsuń
 5. Kwiecień wstawił nową notkę:

  ==============
  Byliśmy świadkami zachowania Ciapatych pod ziemią w Riese , moja grupa na moja komendę ustawiła się w szyku dwójkowym i zgodnością przeszliśmy przez środek dziadostwa , inni przewodnicy omijali ten chodnik . Ciapate zdębiały i umilkły nas było tylko 16 osób , a ich przeszło 60 . Jednak dyscyplina i szyk wojskowy zrobiły swoje Ciapate rozstąpiły się jak wody Morza Czerwonego , zamilkli i z bojaźnią na nas spoglądali .

  Pozdrawiam wszystkich Naszych z tego spotkania , a przepraszam wszystkich tych , którzy schodzili im z drogi - żenada ...
  =========================

  Jak to skomentujecie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Delirka po dykcie, jakieś omamy podczas oglądania TV kwiecień zmień kanał na swoją faszystowską ideologię ups u nas nie można odbierać TV z Korei Północnej więc musisz tam pojechać

   Usuń
  2. Rojenia czubka, widzial kiedys wycieczke z zagranicy, byl tam jakis ciapaty a Kwiecien w swojej fantazji przerobil sie za komendanta nazistowskiego oddzialu ktory terroryzuje turystow swym pruskim drylem.
   Taka sama prawda jak wszystkie inne jego opowiesci, kity z staelity.
   Widac ze z deklem coraz slabiej, zaraz oglosi sie marszalkiem i nazloy kapelusz Napoleona.
   Ciekawe czy w swej schizofreni swoich kochankow mianowal juz na adiutantow, generalow, pulkownikow i chorazych?
   Sztandary uszyte, medale z blachy wyklepane?
   Widac ze naziol calkiem odlecial.

   Usuń
  3. A ja uważam,że kwiiiecień zbłaźniwszy się na dotychczasowym polu działań chce podreperować punkty i zgrywa wielkiego jebanego patriotę walczącego o Polskę. Tylko szmata zapomniała, że jego wujek był w AL, co sam mówił i to dzięki niemu Polska jest taka jaką jest. PZPRowska przeszłość kwietnia czyli przeszłość komucha również mu nie przeszkadza obłudnie zgrywać patriotę kiedy to w młodości i niedalekiej dojrzałości działał w zdradzieckiej partii wysługując się okupacyjnemu sowieckiemu systemowi. Szkoda, że wtedy nie grały w nim uczucia patriotyczne tylko nagle teraz pozuje na patriotę.
   Kwiecień ty jesteś czerwonym zdrajcą równym wszelkim innym parszywym nacjom zagrażającym Polskiej Rzeczypospolitej.

   Ludzie zrozumcie, że kwiiiecień to zdrajca i manipulator podsycający słuszne skądinąd nastroje, ale służący tym, którzy do tej sytuacji doprowadzają i doprowadzili.
   To żydowski sługus.

   Usuń
 6. To statki marki nas nie uratują

  OdpowiedzUsuń
 7. "Jak więc im pomóc skoro już tak się stało?
  No cóż trzeba im dać tymczasowe miejsce do przetrwania i jakoś wspomóc by nie poumierali z głodu. "

  Sposób jest prosty deportować do Izraela.

  "Żydokomuna wymordowała rękami SBeckich agentów i przedtem sługusów sowieckiego NKWD-owskiego reżymu z Armii Ludowej tysiące Polskich patriotów, więc zdrajco narodu Polskiego i antypolska świnio nie kłam i nie siej tej parchatej propagandy."

  Popieram w 100%.

  OdpowiedzUsuń
 8. Pierwsza ofiara gorączki złota. Nie żyje 39-letni mieszkaniec miejscowości Tarnów Jezierny. Mężczyzna wraz z dwoma kolegami nielegalnie eksplorował kryptę na cmentarzu w Świebodzicach. 39-latek wpadł do dołu o głębokości 4 metry i zginął na miejscu.

  http://walbrzych24.com/1-wiadomosci/23044-eksplorator-zginal-w-grobowcu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niezle pierdolnal.
   Wiesz czy to ktos ze srodowiska czy przypadkowi amatorzy?

   Usuń
  2. Jak dla mnie to kolejne cmentarne hieny. Takie gnoje tylko przynoszą wstyd prawdziwym eksploratorom.

   Usuń
  3. Dokładnie to hieny cmentarne poszli w nocy okradać zmarłych teraz wystarczy poczytać komentarze jest odzew tej patologi dla nich to nic złego poza śmiercią tego nocnego złodzieja nic się takiego nie stało pewnie uważają, że okradanie zmarłych jest w porządku otóż nie i nie jest, żadnym eksploratorem jak ujęli w artykule to zwykła hiena cmentarna

   Usuń

 9. https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny/videos/vb.394579780586632/1018919541485983/?type=2&theater

  nie oglądać, nie słuchać docentów i jebniętych redaktorek, problem z głowy.

  OdpowiedzUsuń
 10. https://www.facebook.com/robertwinnickipubliczny/videos/vb.394579780586632/1018919541485983/?type=2&theater

  Ta żółta sieknięta nazywa się Daria Kwiecień :-) , siostra z Darusia szpitala. Kwietnie :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo podobna do kwietnia w niektórych rysach twarzy.

   Usuń
  2. To się kwiecień przebrał zmienił płeć :) tak na poważnie docent i dziennikarka to chamokomuna w imię swoich chorych lewackich miękkich serduszek przyjmą całą masę imigrantów machając czerwonymi tfu tęczowymi chorągiewkami z międzynarodówką na ustach, oni nie myślą o przyszłości coś zacytuję.

   „O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!
   Koran 5:51
   I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!
   Koran 2:191”
   tłumaczenie jest błędne słowo „Bóg” nie jest Bogiem Judaizmu i Chrześcijaństwa tak naprawdę to KSIĘRZYC, Mahomet był takim Hitlerem i Stalinem w jednym, Islam to nie jest nawet religia to tak naprawdę cała ideologia taka sama jak nazizm, komunizm, tak dla zainteresowanych w Islamie Żydzi to małpy a Chrześcijanie to świnie. Jak ktoś jest Ateistą ma tak samo przejebane jak Żyd czy Chrześcijanin jest niewiernym, do tego taka mała dygresja Muzułmanie są jak Jehowi wybierają to co im pasuje do danej sytuacji jak są w mniejszości będą mili do obrzydzenia lecz ich oblicze się zmieni jak będzie ich więcej, gwałty są dozwolone zabijanie niepełnosprawnych też pedofilia uuu większa niż wśród Księży, homoseksualizm zdziwka dla co niektórych od małego a co też jest ukryty trochę ścigany tylko w świętych miastach Islamu, jeszcze zoofilia, nekrofila też jest. Więc Islam to raj dla Sęka i Kwietnia i reszty tej zboczonej spółki z o.o. Są tacy co ględzą „Islam to religia pokoju” hm ciekawe to kurwa kto te głowy ucina, pali żywcem, krzyżuje, kamieniuje krasnoludki?
   Oczywiście, że nie krasnoludki tylko banda debili z wypranymi mózgami jeśli je mają bo im Imam kazał.
   Też można spotkać się z mówieniem o krucjatach he he słabe były chociaż plemiona tych arabów je wyolbrzymiły to wielkiej rzezi zginęły całe miliony „wiernych” jak by tak było to teraz byśmy tego problemu z Islamem nie miel, kiepsko się nasi przodkowie postarali ale tam Francuzi, Anglicy prym wiedli i wiemy, że już wtedy byli ciotami.
   No i na koniec obrażę Mahometa coś komuś nie pasuje? Więc będzie prawda jak był biednym zwariowanym „Prorokiem” takim gołym i wesołym „tęczowym” przyjacielskim schizofrenikiem, to się przymilał i łasił do wszystkich trochę drażnił pogan jak ci się wściekali na niego uciekał pod ochronę Żydów lub Chrześcijan. Lecz jak stał się obrzydliwie bogaty nie zarobił jak by komuś taka myśl przyszła do głowy, zrabował od tych co ich mordował to niestety wtedy stał się jak Hitler i Stalin w jednym ilu zabił trudno powiedzieć ale jedna rzeż to coś było ok 600 osób i to osobiście! Kilka dni mu zajęło z przerwami na gwałty żarcie i spanie, od taka była wdzięczność wielkiego „Proroka” co wyrżną wszystkich nawet tchy co mu kiedyś pomagali.
   Oraz Islam, Islamowi nie równy piorą się między sobą aż miło patrzeć w końcu to jedna wielka sekta modląca się do księżyca.
   Na koniec my wychowani w kulturze Chrześcijańskiej swoje złe mroczne wieki mamy za sobą, Muzułmanie nie nadal tkwią gdzieś w dupie średniowiecza, poza paroma marnymi wyjątkami.

   Usuń
  3. Uinf, 100%racji.
   To bydło ma w wersetach zabijanie nas. Dziś ich osiedlimy, a za 10-50 lat bydło będzie podnosić łeb by nas zabijać. Filmy na internecie nie kłamią, Pierdolona żydowska telewizja nie pokazuje ani promila tego co jest na necie.
   Dziś w zapraszamy do trójki był po 18 reportaż z Francuskiego Calee gdzie jest wielki obóz dla uchodźców. Oni się posegregowali narodowościowo. Pobudowali sobie prymitywne domki z odpadów. Nazywa się to "dżunglą". Raz dziennie dostają ciepłą zupę i dają im wziąć prysznic. Wszyscy oczekują tylko na socjal. W nocy usiłują się dostać tunelem do Anglii na platformach tirów.Rozcinają plandeki by się do nich dostać i tak jadą do Anglii. Kierowcy jak się połapią na terenie Francji to ich wyrzucają, ale jak nie zauważą to wjeżdżają z nimi do Anglii. Jak policja ich tam złapie z emigrantami na pace to kierowca płaci 2 tysiące euro kary. To bydło przy okazji okrada tiry.
   W dzień odsypiają nocne koczowanie przed tunelem i tak od kilku lat.
   Jest coraz więcej głosów by za to wziąć do odpowiedzialności rządzących, którzy do takiej sytuacji doprowadzili.

   Usuń
  4. Widziałem nagrania naszych kierowców co wyrabiają do na maje wepchać niby 12000/16000 jak się to ustrojstwo podliczy mam 80000 jak nie więcej, nasi politykierzy to durnie dają się zastraszać wyrzuceniem z UE wielkie mi coś i tak nas nie wyrzucą bo płacimy spory haracz

   http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3282-wipler-masakruje-ewe-kopacz-w-sejmie-i-wzywa-do-zerwania-negocjacji-ws-imigrantow

   Usuń
 11. Byliśmy świadkami zachowania Ciapatych pod ziemią w Riese , moja grupa na moja komendę ustawiła się w szyku dwójkowym i zgodnością przeszliśmy przez środek dziadostwa , inni przewodnicy omijali ten chodnik . Ciapate zdębiały i umilkły nas było tylko 16 osób , a ich przeszło 60 . Jednak dyscyplina i szyk wojskowy zrobiły swoje Ciapate rozstąpiły się jak wody Morza Czerwonego , zamilkli i z bojaźnią na nas spoglądali .

  Pozdrawiam wszystkich Naszych z tego spotkania , a przepraszam wszystkich tych , którzy schodzili im z drogi - żenada ...
  =========================

  Jak to skomentujecie?

  Ano tak Kłiiiiiiiiiiiii , spadłem z fotela :-) :-) , Napoleon i jego armia :-)

  OdpowiedzUsuń
 12. Pytanie do ludzi z Gor Sowich, co wiadomo o tym nowym tunelu odkrytym w Walimiu?

  Niedawno byly doniesienia o odwiertach w gminie, ktos je robil na dziko, teraz mamy podobno odkrycie, 2km "tunelu".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pan Szpakowski coś tu w tym temacie kręci. Pytanie po co?
   Prędzej czy później się jednak dowiemy.

   Usuń
 13. http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-dolny-slask-odkryto-tunel-kolejowy-z-okresu-ii-wojny-swiatow,nId,1882170

  Kto to?

  OdpowiedzUsuń
 14. Kolejna glupota , i chyba tych samych napalencow od zlotego pociagu.

  A

  OdpowiedzUsuń
 15. Bursztynowa Komnata może być ukryta w Walimiu
  https://www.youtube.com/watch?v=oJXf0Awn76w

  Jeszcze wyjdzie na moje, że pod Wołowcem znajdzie się pociąg.

  OdpowiedzUsuń
 16. https://www.youtube.com/watch?v=eacuqS8Nnd4

  To samo co pisał Tomasz. Precz z imigrantami i tą władzą co ich tu wpuszcza.

  OdpowiedzUsuń
 17. Tego jeszcze nie było! Przeciwnicy imigrantów to według Agory „naziści”!

  http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3292-tego-jeszcze-nie-bylo-przeciwnicy-imigrantow-to-wedlug-agory-nazisci

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powiem tak, większość z nas najchętniej by to całe arabskie bydło i żydowskich złodziei wystrzelało gdyby mogło i miało czym, tylko każdy wprost boi się to przyznać. Od lat 90 jesteśmy kurwa urabiani by nie być antysemitami i potępiani za przejawy antysemityzmu i nietolerancji dla innych narodów, ich kultur czy chorych religii. Jesteśmy zmuszani do akceptowania wielokulturowości i wszelkich odmienności w tym przede wszystkim seksualnych. To jest wbrew naszej kulturze, naszym poglądom, naturze i moralności jaką wykształciliśmy na drodze odwiecznych perypetii. I tak jak za czasów komuny baliśmy się na głos mówić precz z komuną tak dziś boimy się powiedzieć przecz z pedałami, multikulti, żydami, arabami i wszelkimi dewiacjami.
   Oglądam ostatnio masę filmów o uchodźcach. Widzę jak wszczynają burdy, jak atakują białych w wielu krajach europy, jak biją i gwałcą kobiety i co? Mam nie wyrazić przekonania, że takich trzeba zabijać i silną ręką pozbywać się z naszego domu? Kurwa ludzie co to się porobiło?!Jestem za organizowaniem grup paramilitarnych, grup bojówkowych mających strzec porządku w naszym kraju i jestem za tym by się wreszcie organizować przeciwko tej bandyckiej żydowskiej władzy by pozbyć się jej z naszego kraju, europy i całego świata!
   Tylko nie pod przewodnictwem wszelkiej maści pierdolonych oszołomów, którzy przed ostatnimi wyborami wypłynęli na fali niezadowolenia społecznego, którzy w większości to agenci obecnej władzy, oraz nie pod przewodnictwem takich pojebów jak kwiiiecień, którego komunistyczna zdradziecka przeszłość jest identyczna jak tych wszystkich z obecnej władzy.
   I powiem tak jeśli tu w Polsce choć jeden arab zrobi coś nie tak wobec naszego społeczeństwa to marny los wszystkich.
   POLSKA DLA POLAKÓW I BASTA!

   Usuń
  2. Niemcy – Chemnitz: Muzułmański uchodźca zgwałcił 7-letnie dziecko! To nie człowiek – to bestia!
   http://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/3300-niemcy-chemnitz-muzulmanski-uchodzca-zgwalcil-7-letnie-dziecko-to-nie-czlowiek-to-bestia

   Usuń
 18. Kto nie oglądał wczorajszego programu o złotym Pociągu Tomasza Sekielskiego i odkryciach Szpakowskiego na terenie Włodarza:
  Polecam
  http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/po-prostu-program-tomasza-sekielskiego/wideo/09092015/21298446

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobry material. Teraz juz wiemy kto robil te odwierty kolo drogi i kto znalazl ten nowy kompleks. Jak to te 2km z Walimia na Wlodarz to niedlugo moga wyjsc polaczenia z innymi kompleksami jesli takowe wykonano a teraz juz mamy dowod na dlugi podziemny kolejowy tunel w obrebie Riese.
   Szpakowski rozjebal system jak wszystko sie potwierdzi a jak na razie to wyglada prawdziwie i legitnie.

   Usuń
 19. Kwiecień to chazarski agent. Coraz bardziej się odkrywa w swojej polityce i ujawnia to, do czego został powołany. A powołany został do siana dezinformacji, mącenia Polakom we łbach, a teraz do jawnego ich podburzania. W dodatku wydaje mi się że ktoś go chroni i sponsoruje już od dawna. Inaczej już jakiś czas temu byłby skończony i miałby zakaz wstępu gdziekolwiek.

  OdpowiedzUsuń
 20. Siema juz trochę się tu udzielał em i powiem wam mieszkam w Hamburgu piękne miasto ale jest czarno i robi się coraz czarnej z dnia na dzień Niemcy są tutaj w mniejszości to jest tragedia nie dopuścmy żeby tak stało się w naszym pięknym kraju

  OdpowiedzUsuń
 21. Wyobrazcie sobie TURKISZONA Mustafe ze swoja zalaminowana jak mumia Aisza
  sprzedajacych kebaby na szczycie Slezy...

  Kiedys sie nasze pokolenia obudza rano a w radiu bedzie o tym ze prezydentem zostal Mustafa.... bedzie e to koniec.
  Rzady nie widza co sie naprawde dzieje.
  Narody muzumanskie na terenie Europy dazy do zaludnienia naszych kraii swoja rasa ,oni sie rozmnazaja jak chomiki myszy! wykozystuja przy tam systemy swiadczen rodzinnych ! Mustafa idzie w niemczech robic do Boscha a Aischa zarobi na dupie wiecej jak on , siedzac w domu bo dostaje na swoje dzieci kupe kasy od panstwa ! po co zapierdalac jak zapierdalali i zapierdalaja Europejczycy?
  Narody te maja swoje enklawy.... NIC KATOLIKOWI DO WEJSCIA W ICH SWIATYNIE ! meczety powstaja nagminnie wrecz rzada ich sie w centralnych punktach miasta. Nie lubia nas ewangelikow czy katolikow ..nie wspomne o zydach. Maja swoje centra handlowe! w jakich ty europejczczyku nie mile jestes widziany. zakladaja oszukancze dzialalnosci , przyklad ? kup auto od Turkiszona!
  Dzialaja jak kiedys zydzi ..smie twierdzuic ze robia to jeszcze bardziej zaborczo i widac to na kazdym kroku, kraj taki jak Niemcy powoli jest przez nich zalany... w przedszkolach dzieci niemieckie mozna policzyc na palcach jednej dloni.
  Coraz wiecej widac kandydator do polityki.
  A miala byc to tylko tania sila robocza.

  Pamietajcie ze POLSKA jest krajem JANA III SOBIESKIEGO!!!

  POLITYCY POWINNI O TYM PAMIETAC!!!

  OdpowiedzUsuń
 22. Kwiecien !
  Takim jestes patryjota ? Kwiecien ! jezeli zauwaze Ciebie na You Tube w twoim filmie.... jak w moim rodzinnym miescie Wroclawiu stoisz na rynku i wyglaszasz glosna mowe do ludu o ANTYISLAMIZACJI NASZEGO NARODU i ze jestes przeciwnikiem tej religii w naszym KATOLICKIM kraju ... wtedy bedziesz dla mnie GOSC kwiecien....
  Maz pole do popisu . pokasz kim jestes?!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słabe niech stanie przed meczetem tym nowym w Warszawie i spali koran tylko jak będą wyznawcy allacha i przed spaleniem kwiecień zrób demonstrację przeciw islamizacji tych swoich nazistowskich bojówek co je po cichu tworzysz zobaczymy czy jesteś Patriotą bo jak na razie to ciągniesz w tą drugą stronę i tobie zależy na chaosie bo wtedy zaistniejesz jako wielki mąż stanu tfu drugi Hitler

   Usuń
 23. Kto nie oglądał wczorajszego programu o złotym Pociągu Tomasza Sekielskiego i odkryciach Szpakowskiego na terenie Włodarza:
  Polecam
  http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/po-prostu-program-tomasza-sekielskiego/wideo/09092015/21298446

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Naprawde dobry material, obejzalem jednym tchem.
   Wszystkie “dokumnety” Discovery moga sie schowac, to jakoscia i forma rozpierdala wszelkie zachodnie produkcje.

   Usuń
 24. Kwiecień organizuje bojówki uzbrojone w biała broń przeciwko islamistom, a ja mam lepszy pomysł bardziej krwawy dla ciapatych.

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1644984225753510&set=a.1400660753519193.1073741829.100007258440823&type=1&permPage=1

  Panie i Panowie zbrójcie się krwawe otwarcie wrót nadchodzi.

  OdpowiedzUsuń
 25. Podziemia III Rzeszy. Świetny dokument-polecam

  https://www.youtube.com/watch?v=wkHKesZpJSY&index=1&list=PL6Wz4Nfyj8X2KxDT_j5uqZCOAdkk8Qg4u

  OdpowiedzUsuń
 26. Podczas sejmowej debaty na temat imigrantów, poseł Przemysław Wipler podkreślił, że w obecnej sytuacji możliwa jest interwencja wojsk zagranicznych w Polsce.


  http://www.prawy.pl/z-kraju/10595-wipler-ustawa-1066-zostanie-uruchomiona-w-zwiazku-z-imigrantami

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Widziales Korwina jak pocisl im w jewroparlamencie?
   Miny tych lewaczek-bezcenne.

   Usuń
  2. Wczoraj widziałem o mało się nie zesrały z wrażenia a może narobiły po minach było widać że mają mokro w gaciach, w Wałbrzychu Prezydent jednego politykiera zgasił jak peta, chyba Rząsowski wyskoczył na sesji by przyjąć imigrantów, Szełemej dał mu jasną opowiedz, nie jesteśmy w stanie przyjmować tych ludzi i nie możemy podejmować trudnych zobowiązań mamy wystarczająco dużo innych problemów. Tych idiotów jest mało jakieś 90% obywateli się sprzeciwia przyjmowania imigrantów, nie są ślepi widzą, że większość to mężczyźni w wieku poborowym są za natychmiastową deportacją do krajów pochodzenia, lepiej być mądrym przed szkodą niż po szkodzie. Wśród tych uciekinierów jest bardzo dużo ukrytych terrorystów z ISIS nie wiadomo ilu już jest na terenie np.: Niemiec, oni nie uciekają przed wojną tylko niosą tę wojnę do nas, za kilka miesięcy może być nieprzyjemnie bo będą narzucać nam swoje obyczaje na siłę, dojdzie do gwałtów, kradzieży, i wielu innych przestępstw. Jak nie dostaną zasiłków na czas albo za mało wyjdą na ulice i zaczną te swoje mordy bo po to do nas lezą by nas wyrżnąć, my mamy być dla nich niewolnikami i na nich zapierdalać płacąc im podatki wyznaniowe maja coś takiego w islamie niewierni płacą podatek wyznaniowy jak nie to są zabijani lub wypędzani, te ścierwa Nasz Kraj uważają za swoją własność bo według koranu są czymś lepszym nadludźmi my jesteśmy zwierzętami. Jeszcze coś nasi Tatarzy Muzułmanie też ich nie chcą boją się ich bo im grożą, ze ich wyrżną za kontakty z Chrześcijanami. Jedno w tym całym cyrku jest dobre Kopaczowa sam wbiła gwoździe do trumny PO i reszty tych tolerancyjnych lewaków

   Usuń
  3. o kurde nawracają się

   https://www.youtube.com/watch?v=Tgo3RhMW_zg

   Usuń
  4. Pierwsi muzułmańscy imigranci w Polsce, drą się jak ktoś ich ze skóry obdzierał, i tak się z nimi cackają nie chcą się stosować do poleceń to porządnie przywalić pałką oni tylko rozwiązania siłowe szanują

   https://www.youtube.com/watch?t=1&v=kjvF6KeVsKE

   Usuń
  5. Telewizja Republika - Rafał Ziemkiewicz - Chłodnym Okiem „jak temu imamowi zrobią marsz szmat” taki cytat he he

   https://www.youtube.com/watch?v=jxowJ-gpHfY&feature=youtu.be&t
   https://www.youtube.com/watch?v=DY_yrxeIhP8

   Usuń
 27. Hm….niby sa dwa KS700 w Polsce, jeden ma MM drugi KS
  Wiemy ze skan georadarowy “zlotego pociagu” byl niby z KS700…M twierdzi ze to nie on wiec?
  KS?
  Gdybam-Czy moze KS najal tych dwoje fredzli lub wkrecil ich w historie w ktorej nie wiedza ze sa tylko narzedziem aby stworzyc zaslone dymna dla wlasnego, prawdziwego odkrycia?
  Kitowy wydruk zmanipulowanego skanu z KS700, ktory przekonal wladze Walbrzycha, wielkie zamieszanie a KS w cieniu zrobil odwierty (te kolo drogi), dokonczyl bandanie i BINGO.
  Lokalsi pewnie zwracali uwage na przyjezdnych eksploratorow a dzialania KS nie rzucaly sie im w oczy wiec spokojnie bo do niego przywykli, zrobil swoja gdy inni ganiali za pociagiem.
  I BINGO, prawdopodobnie mamy kolejny kompleks Riese.
  Co myslicie o takim scenariuszu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1
   Odwierty przy sztolniach Walimskich pojawiły się wcześniej niż wybuchła afera złotego pociągu. Więc Szpakowski raczej tak nie kombinował, ale ja mam inne podejrzenie. Afera złotego pociągu może być po to wywołana by na przyszłość nie brać na poważnie podobnych doniesień jeśli okaże się, że tam żadnego złotego pociągu nie ma, a jest na przykład zwykłe zasypane gruzowisko złomu czy zwykłych odpadów.
   jeśli tak się okaże to w przyszłości każde podobne zgłoszenie będzie brane niepoważnie i może właśnie o to w tym wszystkich chodzi by uodpornić społeczeństwo na takie sensacje. Poza tym być może chodziło też o nakręcenie turystyki w regionie.

   To, że w Riese są jeszcze nieodkryte sztolnie i podziemia nie ulega wątpliwości.
   CO W NICH JEST MOŻNA DYWAGOWAĆ.
   Niemcy wyprodukowali masę broni chemicznej.
   na przykład pracowali nad sarinem i mieli tego ponoć bardzo dużo. Nigdy tego nie odnaleziono więc gdzie to upłynnili?
   W Bałtyku raczej niezatopili by takiego świństwa bo by sobie sami morza nie zaśmiecali. Raczej w jakichś sztolniach to zeskładowali pod sam koniec wojny, a że w Riese siedzieli do ostatniego dnia to może świadczyć, że starali się to tak ukryć by ruskie i alianci tego nie znaleźli i nie wykorzystali przeciwko nim..
   Wnioskuję to po tych filmach, które już raz linkowałem:
   Podziemia III Rzeszy. Świetny dokument-polecam

   https://www.youtube.com/watch?v=wkHKesZpJSY&index=1&list=PL6Wz4Nfyj8X2KxDT_j5uqZCOAdkk8Qg4u

   Z drugiej strony wskazówki i poszlaki z innych materiałów mówią, że mogą tam być maszyny, całe miasto, złoto i cokolwiek co sobie pomyślimy. Przecież faktycznie nie odnaleziono po wojnie, ani większości dzieł sztuki, ani ogromnej ilości złota.
   Wiele sztolni w Riese ma nadal działający system wentylacyjny. A więc gdzieś to powietrze musi płynąć, coś wentylować, a skoro tak to nasuwa się przypuszczenie, że to co tam schowali musi mieć sucho i stały przewiew, a więc może jednak dzieła sztuki, dokumenty, archiwa itp?
   W każdym razie jest wiele jeszcze do odkrycia.

   Usuń
  2. 2
   2
   Ja się tylko cieszę, że ta skurwielina kwiiiecień przygasł w świetle tych wszystkich wydarzeń.
   Szpakowski dobrze zrobił, że go wysiudał ze swego towarzystwa i bardzo dobrze zrobił. Gdyby tego nie zrobił i razem z nim podjął poszukiwania jakie właśnie zgłosił, ta komunistyczna kurwa kwiiiecień z całą pewnością domagał by się współudziału w partycypowaniu w znaleźnym gdyby się faktycznie okazało, że Szpakowski dokonał jakiegoś odkrycia i jest tam coś wartościowego czy pod względem historycznym czy materialnym.
   Poza tym kwiiiecień z cała pewnością zaczął by przypisywać sobie, że to dzięki jego informacjom i wskazaniom Szpakowski natrafił na ślad nieznanych podziemi.
   Chociaż jak znam Zycie tak będzie mówił w gronie znajomych i obrabiał dupę Szpakowskiemu.
   Ale na szczęście kwiiietnia nie ma w tej aferze. Kwiiiecień jest zmarginalizowany przez wszystkich i nikt normalny i poważny nie będzie z nim ryzykował współpracy bo będzie się obawiał, że kwiiiecień wszystko sobie przypisze włącznie z glorią i chwałą.
   Kwietniowi pozostają tylko takie ciapate zjeby jak Mikołajczak, i fantasta Drużyński, który pisać książek nie potrafi z ładem i składem.

   I na marginesie, w znanych sztolniach jak już wiele razy pisałem za szalunkiem wydrążonych tuneli muszą być zamurowane wejścia do wielu innych. I nie potrzebuję georadaru by to wiedzieć.

   Usuń
  3. Fala odkryć w powiecie wałbrzyskim

   https://www.youtube.com/watch?v=eJhfJDGUgIc

   Usuń
  4. Nie zdziwię się jak kwiecień i tak sobie przypisze, cały czas to robi przypisuje sobie cudze zasługi wyśmiewa eksploratorów, naukowców czy też badaczy historii w końcu jest najmądrzejszy i wie lepiej poza tym ma tytuł „profesora” historii zmyślonych przez siebie

   Usuń
 28. PRECZ Z BRUDASAMI, NIEROBAMI I ISLAMSKIMI BANDYTAMI.
  ONI NAS CHCĄ POZABIJAĆ!
  WYGOŃMY TE ŚCIERWA Z POLSKI I EUROPY I TYCH WSZYSTKICH ŻYDOWSKICH BANDYTÓW, KTÓRZY DO TEJ SYTUACJI DOPROWADZILI!
  NIE MA LITOŚCI DLA TEGO BYDŁA! NIE MA WSPÓŁCZUCIA! NIE MA ZMIŁUJ!

  Koniecznie to zobaczcie co się u nas zaczyna
  https://www.youtube.com/watch?v=U4m9OdMZNu8

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. wszystko w imię solidarności, miłości i braterstwa tfu ten lewicowy Papierz doprowadzi swoimi gadkami do kolejnego rozłamu kurwa wybrali jakiegoś komucha, mamy przyjmować jakiś uchodźców gdzie do parafii? Gdzieś przyjęli i co spierdolili do Niemiec, kurwy z zachodu nam przypominają, że od nas imigrantów przyjmowali co za obłuda sami nas sprzedali Stalinowi, obecny rząd wypieprzył z kraju ponad dwa miliony obywateli i co kurwa w to miejsce może mamy przyjąć jakiś islamistów? Niech sobie sami ich biorą mieli kolonie! To są głównie ich dawni poddani oraz sami rozwalili Libię i Irak niech to piwo co naważyli sami piją, byli dyktatorzy w tych państwach i trzymali na smyczy tych bandytów. Ktoś widział interwencję w krajach UE tych bardziej cywilizowanych niż nasz tam są strasznie delikatni w stosunku do muzułmanów kurwa z nimi próbują negocjować tłumaczą ich zachowanie oni tak się asymilują poprzez gwałty, morderstwa, kradzieże z takim czymś rodem gorzej niż ze średniowiecza trzeba rozmawiać z pozycji siły pałką przez plecy skuć i niech leży plackiem do ziemi jak nie chce odpowiadać na zadawane pytania porządnie przylać i nie bawić się w lewackie miłujące pokój uniesienia bo oni i tak głowy niedługo zaczną upierdalać, kurwa banda durnych lewaków do władzy się dorwała

   https://www.youtube.com/watch?v=oJQ5J29oCe0
   https://www.youtube.com/watch?v=qDpXJtIiBDo
   https://www.youtube.com/watch?v=IZqEXA5CqkU
   https://www.youtube.com/watch?v=FhRp2hvjE_8
   http://wpolityce.pl/swiat/265073-zdjecie-ktore-obieglo-caly-swiat-jest-inscenizacja-czy-posluzylo-do-sterowania-emocjami-na-temat-uchodzcow
   https://www.youtube.com/watch?v=h-20021l93Q
   https://www.youtube.com/watch?v=Ssx_ODYRxAs
   https://www.youtube.com/watch?v=sydOE33H3fo
   https://www.youtube.com/watch?v=8YpTR51zArc


   Usuń
  2. Uinf, to, że europejczycy w pewnym momencie sięgną za broń nie ulega wątpliwości i wytłuką całe to arabskie bydło. Moim zdaniem na świecie nie ma miejsca dla wyznawców islamu i to się prędzej czy później stanie, że biała rasa zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich tych islamskich wyznawców.
   Za nimi pójdą żydzi, których świat w równym stopniu zaczyna nienawidzić jak arabów. Upłynie nieco jednak czasu nim to nastąpi. Może nawet dziesiątki lat, ale prędzej czy później tak się stanie.
   W ostatnich dniach obejrzałem dziesiątki filmów i relacji z innych krajów o uchodźcach. Gotuje się we mnie jak też w ponad 70 % Polaków,którzy według najnowszych badań są przeciwni przyjmowaniu tego bydła.
   Ale to bydło powinno tu wejść! Czemu?
   Bo tylko tak Polacy sami na własnej skórze mogą przekonać się jakim będą zagrożeniem. Jeden gwałt na Polce, jeden napad na obywatela naszego kraju, jakakolwiek z ich strony agresja, niewdzięczność, próba niepodporządkowania się, a islamistów nie będzie. Zostaną wybici co do nogi ja wam to mówię.
   W całej Europie ludność rdzenna jest na granicy wytrzymania. Tylko patrzeć jak zwykli ludzie wyjdą na ulicę do walki z tym bydłem i ich wytłuką. A potem skonstatują kto ich doprowadził do tego, że musieli zabijać. Kiedy skonstatują wszyscy ci politycy, którzy byli za wpuszczeniem tego bydła do Polski i europy zawisną na szubienicach lub będą rozstrzelani.
   To bydło to koń trojański. Gdy są w mniejszości udają łagodnych. Gdy w większości zaczną zabijać.
   I niech nikt nigdy nie zapomina kto jest winny całej tej sytuacji.

   Usuń
  3. Europejczycy nie myślą im się wydaje, że islam to religia maja zamknięta oczy za tym niby stoją Żydzi może do końca nie jest to udowodnione raczej jest to doprowadzenie do kolejnej wojny zachodnia Europa się nie podniesie jest już za późno czekanie na to, że się obudza to niestety nie nastąpi w niektórych krajach muzułmanów jest tyle że mają wygrane wybory w legalny demokratyczny sposób, na całym tym burdelu skorzystają Chiny, Arabia Saudyjska i USA i może paru milionerów zwykli ludzie jak zwykle najwięcej stracą. Po za tym Amerykański Kongres Żydów, Izraela nienawidzi to jest zagrywka polityczna by właśnie znowu była wojna i przy okazji chcą zlikwidować Państwo Żydowskie, w Izraelu jest ok czterech milionów osób z obywatelstwem Polskim, ktoś chce żeby nam się zwalili do kraju? wystarczy pomyśleć kto jest daleko i jakie ma problemy gospodarcze, USA kryzys, Chiny rozwój gospodarczy, Arabia Saudyjska chce się też pozbyć Izraela jak reszta bogatych krajów arabskich. Chcą nam zafundować wojnę wewnątrz Europy by nie było zbrojnej interwencji jak się araby rzucą na Izrael, celem islamu jest podbój całego świata więc najprawdopodobniej za całą sytuację są odpowiedzialne bogate kraje arabskie coś komuś mówi coś takiego jak Wahhabizm. Teraz trzeba się zastanowić dlaczego imigranci nie idą do bogatych krajów arabskich? Bo tam jest kurwa Islam oni idą do krajów niewiernych to jest dżihad, idą trzeci raz, pierwsze starcie odparliśmy w średniowieczu między innymi były Krucjaty, drugim razem doszli do Wiednia dostali wpierdol głównie od nas, trzecie jest obecnie tylko wzięli się na sposób udają pokojowo nastawionych, jeżeli się uda odeprzeć to trzeba ich już skutecznie rozpieprzyć łącznie ze zburzeniem ich świętych miast.

   Czy będzie reakcja jak imigranci zaczną popełniać przestępstwa w Polsce raczej będzie to samo co w innych krajach UE mamy u władzy wszelkiej maści lewaków będą bronić przestępców poprzez: uległość, dyskusję, odwracanie uwagi, jak dojdzie do gwałtów nie będą nawet o tym mówić no może poza Katolickimi i Narodowymi mediami, ostatnio słyszałem od takich co oglądają media reżimowe, że PO to radykałowie a Narodowcy to zacofane średniowiecze, i oni mają wyjść na ulicę? szczerze wątpię to są potulne barany, najwyżej powiedzą gdzie byli rodzice albo gdzie był Bóg też co niektórzy tak mówią, po nich spływa wszystko no może jak sami na własnej skórze doświadczą wtedy są biedni i skrzywdzeni, później będzie taki wył gdzie byłeś Boże jak mi córkę gwałcono, pełna obłuda w całej swojej wspaniałej krasie, jak w dowcipie o Księdzu i powodzi.
   Dla tych co są wierzący właśnie te głosy rozsądku mówiące nie przyjmować imigrantów są mówione przez wysłanników Boga nawet jak je mówią ATEISCI!!!

   Jeszcze coś o czym się mało mówi jak ktoś chce niech sprawdzi Marksa i Engelsa ich kapitał kogo tak naprawdę nienawidzą na świcie i za co, więc nas Polaków za to że przyjęliśmy Żydów jak byli prześladowani i nigdy ich nie asymilowaliśmy i Żydów z wiadomych przyczyn oraz jako, że mieszkali u nas przez ponad 800 lat uważają nas za Żydów takie logiczne stwierdzenie mieszkali, mieszkają to znaczy że Polacy się skrzyżowali z Żydami więc są Żydami. To niestety szokuje ale co zrobić tłumaczyć się po co jak jakieś bałwany sobie coś tam napisały co nas to obchodzi, jak nas nie lubią trudno, my mamy teraz na celu głośno protestować przeciwko sprowadzeniu nam terrorystów, oraz w tych nadchodzących wyborach wypieprzyć w końcu lewaków z rządu, wybrać tylko Prawdziwych Patriotów a nie przebierańców z PO SLD PIS PSL czy Palikociernie i najważniejsze wystąpić z UE jak my wyjdziemy jako pierwsi reszta państw takich jak Czechy, Słowacja i Węgry pójdą za nami a reszta tego zgniłego zachodu niech się pierdu-si we własnym sosie sami ten los wybrali my możemy ich wyzwolić później znowu od jakiegoś ścierwa, ale dopiero jak na kolanach przylezą jak wtedy gdy błagali Króla Jana III Sobieskiego.

   Usuń
  4. http://www.fronda.pl/a/grecy-przechwycili-kontenery-broni-ktore-mialy-trafic-w-rece-uchodzcow-przebywajacych-na-terenie-europy,56794.html

   Usuń
 29. http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/tunel-z-czasow-ii-wojny-swiatowej-w-walimiu,576419.html

  Nawet Łukasz Kazek wydaje sie być przekonany znaleziskiem Szpakowskiego.

  OdpowiedzUsuń
 30. Widzisz kwiecień gdybyś nie był pierdolniętym czubkiem i nie opowiadał o wilkołakach to dziś byś był poważany w kręgach i pewnie brałbyś udział w największych w historii poszukiwaniach w Riese.
  Pewnie dziś u boku Szpakowskiego miałbyś dostęp do informacji, które nie przedostają się do ogółu. Może byś nawet odkrył coś niezwykłego. Może miałbyś udział w nagrodzie. Może stałbyś się znany na całą Polskę jak Szpakowski, Kazek czy nawet Cera. A tak stałeś się nagle nikim. I jak pies z podwiniętym ogonkiem uciekasz do UK by karmić debili swymi bajkami o wilkołakach i genetycznych eksperymentach i tym twoim otwarciu wrót kurwa hehe.
  Spierdoliłeś jedyną okazję w życiu jako pasjonat-rzekomo pasjonat- by być najbliżej wydarzeń jak to tylko możliwe. A teraz tak jak inni tylko jesteś widzem i możesz tylko pomarzyć o wielkich odkryciach.
  I nawet jeśli teraz ambicja cię zżera i postanowisz też coś odkryć na własną rękę by zabłysnąć jak inni to i tak nikt nie weźmie na serio twoich odkryć bo wszyscy mają cię za debila, oszusta i kawała skurwysyna. I TO WSZYSTKO NIE TYLKO TWOJA ZASŁUGA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM MOJA!
  To dzięki mnie ludzie poznali cię z tej najgorszej kurewskiej strony i po mimo, że te twoje przychlasty wylewają na mnie codziennie wiadra parszywych pomyj to mogę z satysfakcją powiedzieć, że ja też dokonałem jednego z największych odkryć dotyczących Riese, a tym odkryciem jest dariusz kwiecień, największy pojeb w historii. I mam tę cholerną satysfakcję, że bez cienia wątpliwości doprowadziłem tą wojną z tobą szmato do tego, że jesteś na uboczy i MUSISZ BYĆ NA UBOCZU TYCH WYDARZEŃ.
  cdn.

  OdpowiedzUsuń
 31. Uuuuuuuu!!! Autyscie ktos zaatakowal i zablokowal stronke!
  :D

  http://www.paranormalium.pl/

  Zrobcie screen zanim naprawi, hehehe.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszytko mu działa normalnie. Po co scren? Było coś wyświetlane na jego stronie?

   Usuń
  2. Kurde, jak to wstawialem to nie bylo paranormalium tylko czarne tlo i wielki pixelowy zloty napis "HOLY N.W.O.", zupelny brak funkcjonalnosi strony, ktos mu zaatakowal strone ale widac czubek juz sie z tym uporal.

   Usuń
  3. Czubek zna się na informatyce i sobie poradził. Ja na jego stronę nie wchodzę inaczej niż przez bramkę proxy i wam też to radzę bo chuj go wie co on tam ma na tej stronie.

   Usuń
  4. A tak z ciekawości jakie informacje może ktoś zdobyć jak wchodzisz na jego stronę? IP i co jeszcze? Chyba nic.

   Usuń
  5. W przypadku pedofila marka sęka, który ma na pewno rozbudowany panel administratora może się dowiedzieć ile razy słuchałeś jego zoofilskiej audycji, ile razy oglądałeś zdjęcia dzieci i małolatek na jego stronie pod artykułami jakie pisał i tym sposobem będzie wiedział czy nadajesz się na jego kumpla czy nie.

   Usuń
 32. Opierdalacze...

  https://youtu.be/5XxVQ7JDQgw?t=2m2s

  2:00

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kwiecien sie nawet nie nadawal na parobasa, ciec pozorant tylko podpieral sciany, slizgal sie i wypytywal innych siedzac cicho jak pizdka w kacie a teraz powtarza to co uslyszal okraszajac wlasnymi konfabulacjami.
   Kozak w necie, pizda w swiecie-do tego zazdrosny, zwichrowany paranoik.

   Usuń
 33. https://www.facebook.com/tojepsycho/videos/10152793359674872/?permPage=1

  ZOBACZCIE TO SKURWYSYŃSTWO.
  KURWA GOTUJE SIĘ WE MNIE JAK W CZAJNIKU NA HERBATĘ.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Arabskie przedszkole - ubój rytualny - halal

   https://www.youtube.com/watch?v=lY6InyqrRnc

   Jak muzułmanie leczą alkoholizm.
   https://www.youtube.com/watch?v=CakBzDCCWmA

   Usuń
 34. Są usuwane przez politycznie poprawnych ten islamski terror dosięga każdego wszędzie i mordują

  https://www.youtube.com/watch?v=AdErZ1OGj_o
  https://www.youtube.com/watch?v=6Gudu85BIAg

  Muzułmanin w Niemczech: Jestem gotów zabijać dla Allaha
  u nas by dostał po ryju
  https://www.youtube.com/watch?v=Bj8AZR-MCy8

  OdpowiedzUsuń
 35. Byłem dziś na manifestacji przeciwko islamskim imigrantom w Warszawie. Było 30-50 tysięcy ludzi. Skręciłem obszerną relację z tego wspaniałego wydarzenia, którą niebawem wstawię na YTw skrócie i w całości.
  Media nawet nie podały liczby uczestników, a tylko jedną marną migawkę nie oddającą ilości idących ludzi w marszu. Pokazali też marną grupkę zwolenników tego bydła, którzy w godzinach południowych zebrali się na pl. Zamkowym.
  Media zato pokazały migawki z manifestacji w Londynie-uwaga- zwolenników przyjmowania imigrantów islamskich. I co mnie zszokowało wręcz było ich kilkadziesiąt kurwa tysięcy!
  Jal to kurwa możliwe? Ujęcie było dość krótkie i trudno było stwierdzić ile było ludzi, ale naprawdę kurwa sporo. Zastanawiam się czy tych angoli popierdoliło już do reszty? Nie dalej jak wczoraj oglądałem na YT długi reportaż ukazujący życie imigrantów w Anglii i życie anglików w sytuacji gdy imigranci przejmują miejsca pracy tym samym odbierając te miejsca Anglikom.
  Jedno wiem w Polsce to kurwa nie przejdzie. To czego jesteśmy świadkami na całym swiecie i w Europie skutecznie większość z nas usposobi by temu się przeciwstawić, a przy okazji rozjebać ten system.
  I jeszcze jedno. PO i PiS ogłaszają obniżkę podatków. Kurwa nakradli tyle, a teraz nagle zrobili się dla ludzi tacy dobrzy? Obniżają podatki bo wiedzą, że ichg koniec jest bliski i chcą tym samym zatrzeć ślady ile miliardów złotych wyprowadzali na rzecz żydowskiego państwa z Polski. Bo cała unia to jeden wielki żydowski bank, który doi z nas Europejczyków i utrzymuje to pasożytnicze państwo.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Są artykuły w necie nie było kilku tysięcy, ujęcia tak zrobione by pokazać, że jest ich więcej było coś ok tysiąca, do tego 90% to muzułmanie, media jak zwykle obłudnie kłamią, tam ludzie boją się wyjść na ulicę są zastraszeni bardziej niż u nas konsekwencje w pracy mogą zostać zwolnieni, w imię anty-rasizmu to są skutki multikulti u nas też tak już robią cała ta polityczna poprawność bo my mamy się dostosowywać być potulnymi niewolnikami

   https://www.youtube.com/watch?v=SVTi3PlrJLU

   Usuń
  2. https://www.facebook.com/100000176904033/videos/1163337033682182/

   TEGO NIE MOŻECIE NIE ZOBACZYĆ.
   I to bydło władza chce nam do Polski sprowadzić?
   Jak tak dalej pójdzie to władza skończy tak samo.
   A na marginesie coś dla marka sęka bo to w jego stylu.

   Usuń
  3. A to jest POLSKA odpowiedź dla tej islamskiej dziczy.
   Jak znajdę chwile to wstawię całość z dzisiejszej manifestacji w Warszawie.

   https://www.youtube.com/watch?v=tkSRLxTXb1A&feature=youtu.be

   Usuń
 36. UEFA zadecydowała, ze kazdy klub grajacy w pucharach ma przekazac 1 euro od sprzedanego biletu na pomoc dla uchodzców. ZOBACZCIE W LINKU JAK TO LEGIA ROZEGRALA PO MISTRZOWSKU HAHAHA

  http://ekstraklasa.net/legia-warszawa/legia-pomoze-uchodzcom-1-euro-z-kazdego-biletu-na-napoli-trafi-do-polakow-na-ukrainie,artykul.html?material_id=55f2eac7fdeee4cc2cc01246  A tu jeszcze doping na Legii przeciw ciapatym.

  https://www.youtube.com/watch?v=iCGzzyTMqN4


  I to mnie sie podoba.

  OdpowiedzUsuń
 37. Marsz 12.09.2015 przeciw imigrantom Warszawa

  https://www.youtube.com/watch?t=1&v=TSJoz8ISYRc

  OdpowiedzUsuń
 38. http://wpolityce.pl/swiat/265031-byly-szef-msw-niemiec-stracilismy-kontrole-przyjmowanie-imigrantow-to-ogromny-blad-polityczny-faz-europa-wschodnia-ma-racje

  OdpowiedzUsuń
 39. I tak powinno byc brawo Orban.
  "Nowe prawo, przyjęte przez parlament na wniosek premiera Viktora Orbana, które wejdzie w życie 15 września, przewiduje do trzech lat więzienia dla osób nielegalnie przekraczających granicę oraz do pięciu lat, jeśli osoba ta jest uzbrojona i powoduje uszkodzenie ogrodzenia budowanego na południowej granicy Węgier z Serbią."

  http://www.rp.pl/artykul/11,1228510--Antyimigranckie-prawo-na-Wegrzech-wywola-chaos-.html

  OdpowiedzUsuń
 40. Zobacz Tomek to video. Jak w Macedonii sie z nimi nie pierdolą. Krótko, pałami i na kolana. Tylko to na nich działa.
  http://prostozmostu.net/kraj/macedonia-nie-przepuszcza-imigrantow-przez-swoja-granice-wideo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To islamskie bydło tylko pałą. Kobiety i dzieci są takim samym dla nas zagrożeniem jak sami mężczyźni bo zaczną tu rodzić swe dzieciaki i rozmnażać się, ściągać rodziny i tworzyć getta darmozjadów, których my będziemy musieli utrzymywać.

   Zobaczcie relację z tego marszu i wypowiedzi jego uczestników.
   A w 5:25 zobaczcie na jakim poziomie wiedzy i mentalności jest kolorowe pedalstwo.
   Takie kurwa cioty jebane będą pierwszymi, którym łby pospadają jak islamiści wejdą do Polski. Ciekawe czy ten pedałek będzie tak ochoczo za gdy mu araby na ulicy łeb rozwalą za te farbowane włosy?

   https://www.youtube.com/watch?v=mbSHr87kjgM

   Usuń
  2. a na Węgrzech już idą pały i gaz w ruch

   WĘGIERSKA POLICJA UŻYWA GAZU ŁZAWIĄCEGO PRZECIWKO MUZUŁMAŃSKIM IMIGRANTOM
   https://www.youtube.com/watch?v=0NkLLs6ePUY

   Usuń
  3. Szkoda, że temu dziennikarzynie gazem nie walną mieli by lewaki nauczkę za wcinanie się Policji w pracę, ten dziennikarz to prawdopodobnie jakiś komuch, na koniec kobietami i dziećmi się zasłonili ścierwo ma dużo odwagi agresywni ale jak co do czego uciekają za spódnicę powinni tych imigrantów poddać w końcu selekcji rodziny osobno i tych poborowych osobno oraz natychmiastowa deportacja, w Grecji zatrzymano kontener z bronią ciekawe ile już przemycono, materiały wybuchowe nie ma z tym problemu wystarczy pierwszy z brzegu market budowlany odwiedzić, ISIS ma obozy szkoleniowe, szkolą w nich przyszłych terrorystów od 2013 więc 2016 zapowiada się nieciekawie może być gorąco, na pewno będzie nieciekawie chaos jest łatwo rozpętać wystarczy kilka wybuchów podczas jakiś lokalnych imprez, ISIS odgrażało się, ze przeniosą konflikt do Europy, niech się komuś nie wydaje, że będą czekać wątpię uderzą w krajach gdzie już są na drugim etapie podboju, może wtedy lewaki się opamiętają jak zobaczą tę dzicz w akcji

   Usuń
  4. Dziecko zgwałcone przez muzułmanina

   https://www.youtube.com/watch?v=WZYfdaEpKLw&app=desktop

   Usuń
 41. Pranie mózgu dzieciom w islamie Postawić Imama nad przepaścią i powiedzieć skacz by udowodnić czy ten twój allah istnieje zobaczymy czy ciebie uratuje, taki cytat z wisi „W 1219 roku Franciszek wyruszył na Bliski Wschód. W Egipcie spotkał się z sułtanem Melek el-Kamelem. Zaproponował mu, by odrzucił Mahometa, a przyjął Chrystusa. Mimo wielkiej obrazy, jaką była taka propozycja, sułtan zapytał Franciszka, co uczyni, by dowieść prawdziwości swojej wiary. Franciszek zaproponował, by sułtan rozpalił wielki ogień, przez który przejdą Franciszek i derwisze sułtana, a Bóg uczyni sąd i jeśli zechce, to Franciszek przejdzie nietknięty. Jednak derwisze sułtana nie podjęli wyzwania” czyli udowodnili, że są słabej wiary prosta próba he he

  https://www.youtube.com/watch?v=ZEj5hL-sGO4

  OdpowiedzUsuń
 42. TAK MYŚLI PRAWDZIWY POLAK
  https://www.youtube.com/watch?v=-Fkc2hBg5bA

  POPIERAM W 100%
  Tę władzę trzeba.... /każdy sobie sam dośpiewa/ a ja powiem tylko tyle, że zbliża się ich koniec i to OKRUTNY JAK KAŻDEGO ZDRAJCY DZIAŁAJĄCEGO NA SZKODĘ POLSKI.
  Dociera to do antypolskich świń?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Marian Kowalski - przemówienie na Marszu w Warszawie

   https://www.youtube.com/watch?v=poZC4ZZBUTs&feature=youtu.be

   Usuń
  2. Jest tak jak mów Kowalski o czym ja mówię od kilkunastu lat. Największym zagrożeniem dla nas nie są imigranci tylko nasza żydowska władza.
   ALE CZAS WOLNEJ POLSKI NADCHODZI i cała ta banda będzie albo w więzieniach, albo wisieć.
   Pookrągłostołowi szubrawcy i złodzieje żydowscy wygrali wolność nie dla naszego narodu, ale dla siebie. Dla swoich zrobili grubą kreskę by się żydokomunie dobrze dalej żyło naszym kosztem.
   W WOLNEJ POLSCE NIE BĘDZIE GRUBEJ KRESKI TYLKO GRUBA LINA I GRUBE KRATY.
   Jestem tego pewny, że ich koniec nadchodzi. To kwestia najbliższych lat.

   Usuń
  3. Szokująca rozmowa z syryjskim zamachowcem samobójcą

   https://www.youtube.com/watch?t=6&v=o7hCgOz-UVw

   Usuń
  4. bardzo ciekawe nagranie

   https://www.youtube.com/watch?v=Z2z276g9E4Y

   Usuń
  5. ŚWIETNA ROZMOWA.
   Gdyby ktoś nie miał pojęcia co się dzieje z islamistami w innych krajach. Tak samo będzie w Polsce jak ich przyjmiemy.

   Usuń
  6. dziewczyny z tego FEMEN to mają jaja mimo, że kobiety

   Dwie pół nagie feministki próbowały zakłócić jedną z muzułmańskich konferencji odbywających się właśnie w Paryżu. Kobiety zostały pobite przez uczestników wydarzenia.

   http://prostozmostu.net/swiat/aktywistki-femen-pobite-przez-muzulmanow-video

   Usuń
  7. Jak żyją uchodźcy w Europie ciekawa wypowiedz Austriaka, uchodźcy to nawet nie wiedzą gdzie są

   https://www.youtube.com/watch?v=7wN1zOi7UJs&feature=youtu.be

   Usuń
 43. I znowu tylko my sie postawimy. Teraz na nas europa psioczy, a za rok przyjda zeby im pomoc w walce z islamem i beda przepraszac, beda chcieli uciekac do bezpiecznej Polski i beda mowic, ze mielismy racje. My jak zwykle pomozemy tym falszywym kutasom wygramy, a jak sie wszystko uspokoi to znowu nas kopna w dupe jak zawsze. Ot i cala europejska solidarnosc.

  OdpowiedzUsuń
 44. https://youtu.be/yrurG_YCKMw?t=303

  Znalazłem siebie idącego na manifestacji od tego momentu. Białe adidasy, ciemnoniebieski dżinsy, zielona kurtka.

  Tak w ogóle warto obejrzeć od początku i złapać się za głowę z powodu wypowiedzi tych idiotów z pierwszej części materiału.

  OdpowiedzUsuń
 45. Przywódca Al-​Kaidy wzywa muzułmanów na Zachodzie do ataków
  - Powinniśmy przenieść wojnę do domów i do serca miast na Zachodzie, ale przede wszystkim do Ameryki! - zaapelował do muzułmanów mieszkających w USA i innych krajach zachodnich przywódca Szef Al-Kaidy Ajman al-Zawahiri.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Przywodca-Al-Kaidy-wzywa-muzulmanow-na-Zachodzie-do-atakow,wid,17843347,wiadomosc.html?ticaid=115943

  OdpowiedzUsuń
 46. A tym czasem przywodca idiotow Kwiecien smieje sie jak debil i wzywa do wystepow cyrkowych w Muzeum Gabrysia , by zglosili sie za piec dych od polglowy za dzien , na cyrk i pokazy w skladaniu KALACHA!

  JA SIE PYTAM CO NA TO POLICJA ZE BYLE NIE SPRAWDZONY KRETYN PUBLICZNIE DOSTANIE( KALACHA) BRON DO REKI :::A JAK PRZEMYCI AMUNICJE I PIERDOLNIE KOMUS W BANIE?
  Czy Gabrysie nie naduzywaja swoich uprawnien?

  Czy ktos pojedzie z tym szambem Kwietniem pogadac?

  A

  Kwiecien ty masz szczescie ciemniaku wiejski ze nie mam mozliwosci sie tam zjawic, dal bym ci piec dych frajerze jeden wiejski.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niedługo z kwietniem zatańczą oberka niech wyprawia swój cyrk im więcej nawywija tym gorzej dla niego jak dobrze pójdzie będzie miał taką reklamę, że nie ma zmiłuj nikt mu w tym nie pomoże zostanie sam na sam, oddział zamknięty czeka na kwietnia i jego urojenia spodka się z kolegami po fachu Napoleonem, Hitlerem, Józkiem z Bagien i resztą towarzystwa kwiecień, Księżniczki Daisy nie będzie niestety okazała się normalna tfu biega obecnie jako Anna Grodzka

   Usuń
 47. Proszę bardzo przykład biednego syryjczyka, któremu wegierska reporterka podstawiła nogę (za co została zwolniona z pracy) okazał sie syryjskim fundamentalistą. Dalej przyjmujcie tych brudasów dalej.
  http://www.pch24.pl/reporterka-podlozyla-noge-imigrantowi--a-tym--uchodzca--byl----islamski-fundamentalista,38171,i.html

  OdpowiedzUsuń
 48. http://ndie.pl/gen-roman-polko-apeluje-o-niewpuszczanie-do-polski-uchodzcow/

  Generał Roman Polko apeluje o niewpuszczanie do Polski uchodźców!
  – Nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców pod względem kulturowym i ekonomicznym. Ale najważniejsza bolączka jest taka, że wśród nich mogą być terroryści, którzy tylko czekają, aby przeprowadzić zamach. Są potężnym zagrożeniem dla naszych dzieci, matek, ojców i całego społeczeństwa.
  – Nasze służby są kompletnie nieprzygotowane na uchodźców. Nie są w stanie przewidzieć, czy ktoś z nich nie został już zwerbowany przez Państwo Islamskie do szerzenia zamętu, chaosu, a nie daj Boże – do ataku terrorystycznego. (…) – Apeluję o niewpuszczanie do Polski uchodźców! – mówi w wywiadzie dla Super Expressu.
  Kilka dni temu gen. Polko w rozmowie z fronda.pl powołując się na przykład Czeczenów, powiedział:
  – Europa kompletnie nie jest przygotowana i nic nie robi, żeby się przygotować na przyjęcie nawet tych, którzy uciekają, żeby ratować swoje życie, będzie z pewnością narastało niezadowolenie imigrantów. To niezadowolenie już widzimy wśród Czeczenów, którzy przyjechali do Polski i próbują tworzyć własne reguły postępowania. Skarżą się oni na to, że naprawdę nie ma żadnych szans na integrację z polskim społeczeństwem. Ich ośrodki są położone gdzieś na uboczu. Nikt nie stwarza im możliwości adaptacji do nowych warunków życia.
  I podkreślił z całą stanowczością:
  – Nie zdaliśmy egzaminu, mając niewielką grupę uchodźców z Czeczenii. Nie wiemy, kogo mamy i czym się ci ludzie zajmują, nie potrafimy ich zasymilować.
  źródło:kufel.pl

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. można głosić nazizm można wystarczy zrobić z niego religię, szczena opada tfu ten imam powinien takiego kopa dostać w klejnoty rodowe by mu gębą wyskoczyły

   https://www.facebook.com/100009488250786/videos/vb.100009488250786/1484833838509544/?type=2&theater

   Usuń
  2. Uinf wykazałeś się skrajnym miłosierdziem :)

   Usuń
  3. trzeba okazywać miłosierdzie :)

   https://www.youtube.com/watch?v=y1blmu-im-0

   Usuń
 49. https://www.youtube.com/watch?v=9XHy5zemjJk&list=WL&index=26
  Panie Krzysztofie Szpakowski jak dobrze, że pan zakończył znajomość z tym idiotą Kwietniem. Gdyby nie to pana zgłoszenia mogły by się wydać niewiarygodne.
  Kwiecień już panu urabia za plecami zła opinię. Wiem to od znajomego, który gadał z tym przygłupem.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 50. ha ha kwiecień ma zwidy już widzi imigrantów wędrujących z Czech, pewnie ma delirium dnaturatus :)  Kilka dni w terenie
  Jeszcze nigdy w nocy nie widziałem takich pielgrzymek z Czech do Polski , exodus ciapatych nawet dotyka Riese , przez dolny Śląsk do niemiec , ...
  Ostrzegałem , mówiłem , a teraz nie robię nic . Nie biorę udziału w cyrku pt . Złoty Pociąg czy nowe Podziemne Miasto Hitlera w Walimiu ....

  Problem dotyczy każdego z Was ilu jest wyszkolonych lub przeszkolonych w posługiwaniu się AK47, każde islamskie dziecko wie jak obciąć głowę i jak strzelać .


  Pani Kanclerz wielkich niemiec mówi prawdę - Zamykamy granicę dość brudnej armii -
  Autor: Darek o 09:30 Brak komentarzy:

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dobra kwietnia trzepie delirka od tego dostanie zawału wielkie otwarcie wrót się spełnia ha ha

   https://www.youtube.com/watch?v=a_2PxUwjxwE

   Usuń
  2. Uinf wstaw te linki do koma w nowym temacie, bo właśnie dałem
   NOWY TEMAT.

   Usuń
 51. Kwieciwen ty idioto!

  Granicy zamknac Merkel nie moze bo to wbrew Schengen! debilu lysy,,,
  A na odpowiedz jeszcze baranie jeden na twuj koment ,pisze Ci glebio niewzglebiona ,ze w Niemczech prawdopodobnie przejdzie muzumanski projekt w jakim rzadaja muzumani , by obowiazkowe lekcje etyki w szkolach , nie obowiazywaly uczniow muzumanskich w zamian w tychze szkolach i w zamian tych godzin OBOWIAZYWALO BY ZAJECIA Z RELIGII OCZYWISCIE MUZUMANSKIEJ -ZAMIAST ETYKI -KWIECIEN.... ty podly debilu jeden ...znowu pierdolisz kmiocie wiejski glupoty!

  A

  OdpowiedzUsuń
 52. Granica bedzie tylko kontrolowana na wyrywki w celu ustalenia osobowosci .
  Kwiecien tylko na wyrywki fantasto glupi.

  A

  OdpowiedzUsuń
 53. CYTUJE KWIETNIA
  ---------------------------

  Problem dotyczy każdego z Was ilu jest wyszkolonych lub przeszkolonych w posługiwaniu się AK47, każde islamskie dziecko wie jak obciąć głowę i jak strzelać .
  ---------------------------------------------------

  Kwiecien ty szmato moralna!

  Bydlaku nawolujesz tutaj ludzi by uczyli sie u tych Gabrysiow obslugi AK47 !
  Nic innego ty swinio moralna nie masz na mysli w tym jebnietym twoim lbie ,jak zgarnac od jeleni po piec dych ! za nauke obslugi kalacha bydlaku wiejski zapity jeden!

  A

  OdpowiedzUsuń

KWIECIEŃ TO KŁAMCA I FAŁSZERZ HISTORII, MITOMAN I PARANOIK, A NA DODATEK KAWAŁ CHUJA :)
Kwiecień to sexkamerkowy dziwkarz występujący na sex kamerze w serwisie zbiornik ze slodkacycatka25
To człowiek, który przyniósł bombę na ośrodek pod Soboniem.
A JEGO SYNALEK ADRIAN KWIECIEŃ TO ĆPUN I DILER NARKOTYKOWY.
O szczegóły pytać w komentarzach i szukać na blogu.